Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.06.2022 , sist oppdatert 22.06.2022

Regulering av nett til havs

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere regulatoriske forhold for nett til havs. Oppdraget er delt inn i tre deler.

Del 1: Markedsdesign og fordeling av flaskehalsinntekter

Vi er bedt om å vurdere relevante forhold knyttet til markedsdesign for vindkraft og nett til havs. Vi skal i denne delen gjennomgå ulike modeller for prisområder for hybridprosjekter og vurdere konsekvensene av disse. Videre skal vi vurdere konsekvensene av disse modellene for fordeling av flaskehalsinntekter for hybridprosjekter.

Vi er også bedt om å gjennomgå reglene for bruk av flaskehalsinntekter, og så langt som mulig inkludere status for EU-kommisjonens arbeid som tar for seg mulige endringer i reglene for bruk av flaskehalsinntekter etter Elektrisitetsforordningen.

Del 2: Samordning av nett

I denne delen er vi bedt om å vurdere anleggsbidragsregler for ulike nettløsninger for vindkraft til havs, og vurdere hvilke prissignal ulike regler for anleggsbidrag gir. Det bør gis eksempler fra de to åpnede områdene Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord, og skisseres ulike scenarier avhengig av eierskap.

Del 3: Juridisk rammeverk for økonomisk regulering

I den siste delen skal vi vurdere det juridiske rammeverket for den økonomiske reguleringen av radialer til Norge, og hybridprosjekter. Denne vurderingen skal omfatte tariffering, flaskehalsinntekter og tredjepartsadgang.

I tillegg påpeker Olje- og energidepartementet at vi skal vurdere eventuelle andre regulatoriske forhold som kan være relevante.

Fullstendig oppdragstekst er tilgjengelig i boksen til høyre på denne siden. 

Kontaktperson

Oppdragsbrev