Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.06.2022 , sist oppdatert 13.10.2022

Regulering av nett til havs

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere regulatoriske forhold for nett til havs. 

Dette ser vi på i oppdraget

Oppdraget ble gitt av Olje- og energidepartementet 18. februar 2022. RME fikk 7. september 2022 tilsendt en revidert oppdragsbeskrivelse, der det konkretiseres hvilke vurderinger besvarelsen skal inneholde og det gis utsatt frist for levering.

RME skal i all hovedsak besvare alle problemstillingene fra det opprinnelige oppdraget, men det skal foregå i to leveranser:

  • Del 1 skal omfatte relevante problemstillinger knyttet til regulering av radialer. Tilknytning med radial vil si at kraften fra et produksjonsanlegg til havs leveres kun til Norge. Denne delen av oppdraget har frist 2. desember 2022. 
  • Del 2 omfatter i hovedsak problemstillinger knyttet til hybridprosjekter. Hybridprosjekter vil si at produksjonsanlegget er tilknyttet overføringskabler til mer enn ett land. Denne delen av oppdraget har frist 3. februar 2023. 

Begge oppdragsbrevene fra departementet er tilgjengelig i boksen til høyre på denne siden.