Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.04.2021 , sist oppdatert 16.06.2021

Veilederhøring: Flomberegninger for dammer

NVEs Retningslinjer for flomberegninger (4/2011) skal erstattes av to nye veiledere: Veileder for flomberegninger og Flomberegninger for dammer. Disse to er nå sendt ut på høring og damtilsynet i NVE ønsker tilbakemeldinger til sistnevnte høringsutkast. Lenker til høringsbrev og høringsutkast ligger i den høyre sidemenyen.

Frist for tilbakemelding er 31.5.2021.

Hydrologisk avdeling i NVE har en egen høringsprosess for Veileder for flomberegninger.

Lenker