Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.12.2021 , sist oppdatert 03.01.2022

NVE og Energimyndigheten minner om innspill til notat om avgift for manglende annullering av elsertifikater innen 7. januar 2022

NVE og den svenske Energimyndigheten minner om innspill til notat om avgift for manglende annullering av elsertifikater i forbindelse med kontrollstasjon 2023. Notatet vurderer dagens utforming av avgiften for manglende annullering av elsertifikater, med utgangspunkt i markedsutviklingen etter stoppdatoen 31.12.2021. Les notatet her

NVE og Energimyndigheten ønsker å minne aktører i elsertifikatmarkedet på om å gi innspill til notatet. Vi ønsker primært innspill for å påse at faktagrunnlaget i notatet blir så riktig og oppdatert som mulig, og om det er andre aspekter som burde vært tatt inn i vurderingen.  

Notatet og eventuelle innspill skal brukes som underlag i arbeidet med fjerde kontrollstasjonsoppdrag, der NVE og Energimyndigheten blant annet skal analysere de administrative kostnadene i elsertifikatordningen. Les mer om kontrollstasjonsoppdraget her.  

Fristen for å sende innspill er satt til fredag 7. januar 2022. Send innspill til nve@nve.no, med «Innspill til notat om avgift for manglende annullering av elsertifikater» i emnefeltet.  

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid Ueland på inguel@nve.no