Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.01.2022

Synspunkter på avgiftsstruktur for det svenske registeret i elsertifikatordningen

Energimyndigheten og NVE ønsker innspill til en utredning i forbindelse med Kontrollstasjon 2023. I utredningen blir ulike avgiftsstrukturer analysert for det svenske registeret Cesar.

I samarbeid med NVE har Energimyndigheten analysert markedets utvikling og påvirkning på den nåværende avgiftsstrukturen i Cesar, i tillegg til forslag på alternative avgiftsstrukturer.

Energimyndigheten og NVE ønsker innspill fra aktører i elsertifikatmarkedet. Spesielt synspunkter på de alternative avgiftsstrukturene og om det er andre fordeler og ulemper med de presenterte forslagene, eller andre utfordringer man burde ta hensyn til.

NVE har bedt Statnett om å ta frem underlag for å se på avgiftsstrukturen i det norske registeret NECS. De norske gebyrene er derfor ikke vurdert i denne rapporten.

Rapporten om avgiftsstrukturen i Cesar finnes her

Rapporten og eventuelle innspill kommer til å bli brukt i arbeidet med Kontrollstasjon 2023, der Energimyndigheten og NVE blant annet skal analysere de administrative kostnadene i elsertifikatordningen.

I lenkene under er det mer informasjon om kontrollstasjonsoppdraget:

Oppdrag i forbindelse med fjerde kontrollstasjon under elsertifikatmarkedet

Kontrollstasjon 2023 för elcertifikatsystemet

 

Innspill kan sendes til Energimyndigheten med elcertifikat@energimyndigheten.se med emne "Synspunkter på avgiftsstruktur för den svenska kontoföringen" innen 7. februar.