Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.04.2022 , sist oppdatert 19.04.2022

Innhenting av synspunkt på forslag til revidert økodesignforordning for avslått tilstand og hviletilstand

Økodesignforordning 1275/2008 om elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyrs effektforbruk i avslått tilstand, hviletilstand og nettilkoplet hviletilstand er under revisjon. EU-kommisjonen har sendt ut forslag til revidert forordning som skal behandles i møte i Forskriftskomitéen 3. mai 2022.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Europakommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne innhentingen av synspunkter er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Forslaget til revidert forordning utvider regelverkets virkeområde til å omfatte flere produkter enn tidligere og skjerper kravene.

Det foreslås følgende økodesignkrav:

  • Energieffektivitetskrav
  • Funksjonskrav
  • Informasjonskrav

Det innføres en ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Article 6 Circumvention).

Det foreslås at forordningen får anvendelse to år etter at den er trådt i kraft.
Den nye forordningen vil oppheve forordning 1275/2008.

Frist for innspill til NVE: 18. april.

Innspill kan sendes til isni@nve.no med kopi til khf@nve.no 

Les forslaget til revidert forordning:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for off mode, standby mode, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) .../... laying down ecodesign requirements for off mode, standby, and networked standby energy consumption of electrical and electronic household and office equipment pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 1275/2008

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no