Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.06.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Økodesignforordning 2019/1781 om krav til elektriske motorer og turtallsregulatorer er innlemmet i EØS-avtalen

Den 30. april besluttet EØS-komiteen å innlemme kommisjonsforordning 2019/1781 i EØS-avtalen. Forordningen er på høring med frist 26. juni 2020. NVE planlegger å gjennomføre forordningen i norsk rett når høringen er ferdig. Første virkningsdato for krav er 1. juli 2021.