Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Mauranger 2 kraftverk med Blådal og Svartedal pumper med overføringer

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8842
Saksnummer
202211253
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Vestland
Kommune
Kvinnherad
Vassdragsområde
046.4Z
Søkt produksjon
80,00 GWh
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 01.03.2023

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202211253» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.

Søknadsbrev, konsesjonssøknad og konsekvensutredningsrapport (KU-rapport) kan lastes ned i pdf-format, fra menypunktet Filer på høyre side. 

Statkraft Energi AS søker om konsesjon for opprustning/utvidelse av Folgefonnanleggene. Søknaden omfatter bygging av Mauranger 2 kraftverk, Blådal og Svartedal pumpestasjoner og overføringer.