Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.12.2016 , sist oppdatert 09.07.2021

Instrumentering

Instrumentene brukt i overvåkingen tilpasses hvert enkelt objekt basert på blant annet risiko, kunnskapsgrunnlag og tilgjengelighet. For å gjøre den kontinuerlige overvåkingen redundant er flere ulike instrumenter og infrastruktur tatt i bruk. Hvilken instrumentering hvert enkelt objekt har kan leses på objektets nettside. Hvordan de ulike instrumentene fungerer kan leses inne på hvert enkelt instruments side nedenfor.