Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nyhetsarkiv

Viser 1765 nyheter fra arkivet

Husholdninger byttet kraftleverandør 168 000 ganger i løpet av første kvartal 2022

Nesten halvparten av leverandørbyttene, 45 prosent, ble gjort i januar. Da det ble gjennomført 76 000 leverandørbytter av husholdningskunder. det er fortsatt lavere enn de rekordmange byttene i des...
Publisert 23.05.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE kalte inn kraftselskapene til møte om kraftsituasjonen i Sør-Norge

NVE har i dag avholdt et møte med de største kraftprodusentene om kraftsituasjonen i Sør-Norge nå og fram til neste vår.
Publisert 20.05.2022
Nyheter, Energi

Lav magasinfylling og svært høye kraftpriser i første kvartal 2022

Kraftsituasjonen i første kvartal 2022 har vært preget av vedvarende prisforskjell mellom de norske prisområdene. Sørlige Norge har hatt historisk høye kraftpriser blant annet på grunn av lave vann...
Publisert 20.05.2022
Nyheter, Energi

NVE sikrer Mjøndalen mot flom

I 2016 startet NVE sikringsarbeidet mot flom i Mjøndalen. Deler av Mjøndalen sentrum ligger svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselva og sidevassdragene kunne føre med seg oversvømme...
Publisert 05.05.2022
Nyheter, Skred og vassdrag

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss K...
Publisert 19.05.2022
Nyheter, Tilsyn

Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft

Mot 2030 vil effektbalansen, hvor mye strøm vi bruker på en gang, utfordre kraftsystemet i både Norge og Norden. Det viser en ny utredning fra NVE.
Publisert 18.05.2022
Nyheter, Energi

Kraftsituasjonen veke 19, 2022

Nettoimport og lågare kraftprisar i sør
Publisert 18.05.2022
Rapporter, Kraftsituasjonen

NVE foreslår nye krav i konsesjonsbehandlingen av vindkraft

NVE har nå lagt fram forslag om nye krav og prinsipper som bør innføres i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Dette vil styrke konsesjonsprosessen og hensynet til de som berøres av en vind...
Publisert 13.05.2022
Nyheter, Konsesjon