Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.06.2022

NVE har oppdatert værdatasettet i sine analysemodeller

NVE har oppdatert analysemodellene og får bedre modellering av vær for vindkraft, solkraft, tilsig og kraftforbruk. 

 Andel av sol- og vindkraftproduksjon øker i produksjonsmiksen til det europeiske kraftsystemet.  Disse teknologiene er væravhengige, og vi forventer at dette vil gi økt prisvariasjon i årene som kommer.  

-Med et godt værdatasett vil modellresultatene bedre kunne fange opp samtidighet i værfenomener som kan sette kraftsystemet på prøve, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby. 

Gjennom forskningsprosjektet Klima og kraft og oppdraget fra OED om variasjon i vindkraft har NVE etablert et nytt og konsistent værdatasett. I tillegg til nye vind- og solprofiler som viser variasjon time for time gjennom året, er det utarbeidet temperaturjusterte forbruksprofiler. Parallelt har vi tilpasset vår europeiske kraftmarkedsmodell til å håndtere variasjon i tilsig.   

I menyen til høyre finner du rapporten som beskriver metodiske forutsetningene som ligger bak det nye værdatasettet og hvordan innføringen av datasettet påvirker modellresultatene.

Et nytt og konsistent værdatasett gir 

  • Høyere vindkraftproduksjon på vinterstid hos våre naboland.   
  • Høyere solkraftproduksjon tidligere på året, noe som gir større tilgang på energi i perioder hvor vårt vannkraftbaserte system kan ha mangel på ressurser.   

Begge disse endringene trekker gjennomsnittlig kraftpris ned i Norge 

  • Innføring av temperaturavhengig forbruk i TheMA-modellen gir høyere makslast i landene vi modellerer og bidrar til større variasjon i kraftbalansen i ulike værår. 
  • Effekten på kraftbalansen i ulike værår forsterkes markant ved innføring av tilsigsvariasjoner  

Begge disse endringene bidrar til å øke variasjonen i norske kraftpriser.  

Værdatasettet er tilgjengelig og kan lastes ned fra menyen til høyre. 

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonsjef
mobil: 99 69 72 02

Maria Sidelnikova, seniorrådgiver
mobil: 98 01 65 33