Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.08.2020

Avslag på søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Faurefjellet vindkraftverk

NVE har i dag avslått søknaden fra Norsk Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse av Faurefjellet vindkraftverk.

Vindkraftverket er planlagt lokalisert i Bjerkreim kommune i Rogaland. 

Norsk Vind søkte 4.8.2020 om utsatt frist for idriftsettelse av Faurefjellet vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2022Norsk Vind begrunner søknaden med at endringer i leverandørmarkedet for vindturbiner og saksbehandlingstid hos offentlige myndigheter gjør det krevende å bygge og idriftsette anlegget innen 31.12.2021. 

NVE innvilget 16.6.2020 en søknad fra Norsk Vind om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.12.2021. Dette vedtaket er påklaget, og for tiden under forberedende klagebehandling hos NVE. 

NVE varslet om ny praksis 

27.11.2019 sendte NVE brev til alle vindkraftkonsesjonærer og informerte om ny praksis ved behandling av søknader om utsatt frist for idriftsettelse av landbaserte vindkraftverk. I brevet varslet NVE at frister for idriftsetting normalt ikke vil forlenges utover 31.12.2021. Les NVE sitt brev til konsesjonærene her. 

Vil du vite mer? 

Les vedtaket om Faurefjellet vindkraftverk her.  

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Rune Flatby 

Telefon 416 78 203