Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.07.2020

Avslag på søknad om utsett frist for idriftsetting på Vikna vindkraftverk

NVE har i dag avslått søknaden frå NTE Energi AS om utsett frist for idriftsetting på Vikna vindkraftverk.

Vikna vindkraftverk er lokalisert i Nærøysund (tidlegare Vikna) kommune i Trøndelag.

NTE Energi AS søkte om utsett frist for idriftsetting for Vikna vindkraftverk frå 31.12.2020 til 31.12.2024.

NVE varsla om ny praksis

27.11.2019 sendte NVE brev til alle konsesjonærar og informerte om ny praksis ved handsaming av søknadar om utsett frist for idriftsetting av landbasert vindkraft. I brevet varsla NVE at fristar for idriftsetting normalt ikkje vil forlengast utover 31.12.2021. Les NVE sitt brev til konsesjonærane her.

Vil du vita meir?

Les vedtaket om Vikna vindkraftverk her. 

Kontakt

Avdelingsdirektør Rune Flatby 

Telefon 22 95 90 88