Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.05.2021 , sist oppdatert 07.05.2021

Befaring med Oslo og Bærum kommuner

NVE gjennomførte den 6. mai befaring med Oslo og Bærum kommuner og Statnett. Temaet var sluttbehandlingen av konsesjonssaken om ny 420 kV kraftledning mellom Hamang, Bærum og Smestad. 

Hensikten med befaringen var å se deler av traseen, og å få diskutert saken med kommunene. Statnett var også med for å svare på spørsmål og presentere planene for de delene av traseen som ble besøkt.

I større konsesjonssaker pleier NVE å arrangere en ekstra befaring før vedtaket fattes. Dette gjøres sammen med de berørte partene og de som søker konsesjon, slik at også NVEs ledelse skal få høre kommunenes innspill og få et best mulig innblikk i saken. NVEs saksbehandlere har tidligere vært på befaring langs hele traseen.

Kommunene er en viktig part i saken som representerer innbyggere, og NVE ønsket derfor at de skulle få legge fram sine synspunkter igjen. Normalt ville NVE arrangert en åpen befaring der alle som ønsker det kunne deltatt, men det var dessverre ikke mulig på grunn av koronasituasjonen.

NVE vil fortsette arbeidet med denne saken, og regner med å fatte et vedtak enten før eller rett over sommeren.

Kontaktpersoner

Inga Nordberg, direktør
ikn@nve.no
mob: 90983628

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
liha@nve.no
mob: 41 90 65 23