Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.08.2021

Digitalt folkemøte om demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy i Rogaland

I 2013 fikk METCentre konsesjon til å etablere et demonstrasjonanlegg for flytende vindturbiner omlag 7 km utenfor Karmøy i Rogaland. I forbindelse med en søknad om utvidelse av anlegget inviterer NVE til digitalt folkemøte tirsdag 24.august klokken 19.00

Illustrasjon:Multiconsult

Gjeldende konsesjon gir selskapet rett til å etablere to flytende vindturbiner. Sommeren 2021 ble den flytende vindturbinen TetraSpar installert på en av disse testposisjonene.

NVE har mottatt en søknad fra Marin Energi Testsenter (METCentre) om utvidelse av det eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner med ytterligere fire vindturbiner. METCentre søker også om å bygge og drive en nysjø- og jordkabel til Skudeneshavn trafostasjon, samt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for jordkabelen.

Digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om søknaden tirsdag 24.8.2021 klokken 19.00. På møtet vil NVE orienterer om saksbehandlingen og Marin Energi Testsenter om prosjektet. Alle som ønske kan stille skriftlige spørsmål. Logg deg på møtet her.

Dette er den første av to høringer av søknaden. I denne høringsrunden ønsker NVE å få innspill til om den omsøkte utvidelsen er tilstrekkelig utredet, og hva slags tilleggsinformasjon og hvilke tilleggsutredninger som eventuelt bør gjennomføres før konsesjonsspørsmålet kan avgjøres. Du kan lese mer om saken og høringen i høringsbrevet på sakens konsesjonsside.

Kontakt

Marte Lundsbakken
saksbehandler