Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.02.2022

Digitalt folkemøte om flytende vindturbiner utenfor Karmøy

NVE inviterer til et digitalt folkemøte tirsdag 8.februar klokken 19. Temaet er utvidelse av demonstrasjonsanlegget for flytende vindturbiner utenfor Karmøy i Rogaland. Møtet er åpent for alle.

Foto: Catchlight/NVE

I 2013 fikk Marin Energi Testsenter (METCentre) konsesjon til å etablere et demonstrasjonanlegg for to flytende vindturbiner ca 7 km utenfor Karmøy i Rogaland. Sommeren 2021 ble den flytende vindturbinen TetraSpar installert på en av disse testposisjonene.

NVE har nå mottatt en søknad fra METCentre om å utvide det eksisterende demonstrasjonsanlegget med ytterligere fire plasser for flytende vindturbiner. METCentre søker også om å bygge og drive en ny sjø- og jordkabel til Skudeneshavn trafostasjon, samt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for jordkabelen.

Digitalt folkemøte

I forbindelse med en søknad om utvidelse av anlegget inviterer NVE til digitalt folkemøte tirsdag 8.februar klokken 19.00. På møtet vil NVE orienterer om saksbehandlingen og Marin Energi Testsenter om prosjektet. Alle som ønsker, kan stille skriftlige spørsmål. Logg deg på møtet her.

Dette er den andre av to høringer av søknaden. I denne høringsrunden ønsker NVE innspill til om den omsøkte utvidelsen bør gis konsesjon eller ei, og til hvilke vilkår som eventuelt bør settes. Du kan lese mer om saken og høringen i høringsbrevet på sakens konsesjonsside.

Kontakt

Anders Bakken Hekland, saksbehandler
tlf. 22 95 94 96