Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.01.2022

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Fauske og Sørfold

Nettselskapet Arva har søkt om ny 132 kV-forbindelse mellom Salten og Valljord, og innføring til Fauske transformatorstasjon. NVE har nå sendt saken på høring, og arrangerer et digitalt folkemøte den 26. januar.

Straumvatnet og dagens trasé fra Valljord mot Salten transformatorstasjon. (Foto: Arva).

Arva har søkt om konsesjon til å bygge ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner, på totalt 10,5 km. Planen omfatter sanering av deler av eksisterende luftledning. I tillegg ønsker de å bygge to 132 kV-luftledninger på om lag 1 km mellom eksisterende mast ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon. Arva søker også om å utvide både Valljord og Fauske transformatorstasjoner. Anleggene ligger i Fauske og Sørfold kommuner i Nordland.

Bakgrunnen for søknaden er for dårlig nettkapasitet i indre Salten og Bodøregionen, både i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon, og i situasjoner med lavt forbruk og høy produksjon.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 26. januar kl. 19. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Arva vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål.

Lenke til møtet blir lagt ut på sakens nettside. Her ligger også alle saksdokumentene og skjema for høringsinnspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes oss innen fristen 4. mars 2022.

Kontakt

Laila P. Høivik, saksbehandler 
tlf. 45 87 31 53