Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.02.2021 , sist oppdatert 15.02.2021

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Hamarøy kommune

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Kystnett AS om ny kraftledning mellom Ulvsvåg og Bognes og ny Bognes transformatorstasjon. NVE gjennomfører nå høring av søknaden, og holder et digitalt folkemøte tirsdag 16. februar kl. 19.00.

Illustrasjon av prosjektet på Hamarøy

Begrunnelsen for søknaden er at Statens Vegvesen ønsker å elektrifisere fergestrekningene fra Bognes, og har behov for økt strømuttak til dette. Den planlagte 66 kV kraftledningen mellom Ulvsvåg og Bognes blir om lag 16 km lang og vil berøre Hamarøy kommune i Nordland fylke.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 16. februar 2021 kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Kystnett AS (tidligere Nord-Salten Kraft Nett AS) vil orientere om prosjekt. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål underveis.

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 9. mars 2021.

 

Kontaktperson

Herman Lange Johnsen, saksbehandler
E-post: herj@nve.no
Tlf: 22 95 98 97