Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.02.2021

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Ullensaker og Eidsvoll

NVE har mottatt konsesjonssøknader fra Elvia AS for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Som en del av høringen holdes det et digitalt folkemøte denne uken.

Illustrasjon - Gjestad, Hovinmoen

Kraftledningen det er søkt om vil erstatte dagens 66 kV ledning på samme strekning. Totalt vil den nye kraftledningen være ca. 11-12 km lang, avhengig av traséalternativ. Elvia søker samtidig om å utvide Dal og Gjestad transformatorstasjoner.

Ifølge Elvia er nettanleggene de har søkt om nødvendige for å dekke strømbehovet i Ullensaker kommune og områdene rundt Gardermoen flyplass.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 4. februar 2021 kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Elvia vil orientere om prosjektene. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål.

Link til møtet blir lagt ut på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen den 5. mars.

Kontaktperson

Øistein Løvstad, saksbehandler
mail: oel@nve.no
tlf: 22 95 93 67