Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.04.2021

Høring og folkemøte om kraftledning fra Skaidi til Hammerfest

NVE har gjenopptatt konsesjonsprosessen for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. I den forbindelse har Statnett søkt om enkelte endringer i prosjektet. NVE gjennomfører nå høring av saken og arrangerer et digitalt folkemøte mandag 19. april.

Illustrasjon av ny 420 kV GIS stasjon på Hyggevatn. Hammerfest energi sitt 132 kV GIS anlegg vises til venstre. Illustrasjon:Statnett

Begrunnelsen for søknaden er Equinors planer om utvidelser på Melkøya. Ledningen er 54 kilometer lang og søknaden omfatter også endringer i Skaidi og Hyggevatn transformatorstasjoner. Ledningen berører Hammerfest kommune.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken mandag 19. april, klokken 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Statnett orienterer om prosjektet. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål underveis.

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 14.mai 2021.

Kontaktperson

Frode Berntin Johansen, saksbehandler
fbj@nve.no