Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.02.2021 , sist oppdatert 17.02.2021

Høring og folkemøte om nye Liåsen transformatorstasjon ved Klemetsrud i Oslo ​

NVE har mottatt endringssøknader fra Statnett SF for en ny 420 kV transformatorstasjon ved Liåsen på Klemetsrud, og fra Elvia AS for en ny 132 kV luftledning for nettilknytning til stasjonen. NVE gjennomfører nå høring av søknadene, og arrangerer et digitalt folkemøte torsdag 18. februar kl. 19.00.

Illustrasjon fra Statnett av Liåsen transformatorstasjon.

Tiltakene begrunnes med behov for sikker strømforsyning og økt kapasitet i Oslo-regionen. Statnett søkte i 2017 om to alternativer for plassering av den nye transformatorstasjonen ved LiåsenElvia (tidligere Hafslund Nett) søkte samtidig om to traséalternativer for ny ledning fra eksisterende nett til stasjonsalternativene. Søknadene var på offentlig høring november–desember 2017.

I oppdatert endringssøknad trekker Statnett stasjonsalternativ B og søker nå kun om justert alternativ A, som er lokalisert like sør for Grønmo gjenbruksstasjon. Elvia søker om forlenget trasé for ny 132 kV luftledning fra eksisterende nett ved Sandmåsan til justert alternativ A.

Digitalt folkemøte​

NVE arrangerer åpent digitalt møte om søknadene torsdag 18. februar 2021 kl. 19.00. Her vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Statnett og Elvia orienterer om prosjektene. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål. 

Link til møtet vil være tilgjengelig på sakssidene som omhandler søknadene fra henholdsvis Statnett og Elvia. Her ligger også saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 29. mars 2021. 

Kontaktperson

Lars Hagvaag Seim, saksbehandler
lhs@nve.no