Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.11.2021 , sist oppdatert 01.12.2021

Høring og folkemøte om Orkdal transformatorstasjon

Statnett SF har søkt om en utvidelse av Orkdal transformatorstasjon i Orkland kommune. NVE har send saken på høring, og arrangerer et folkemøte onsdag 1.desember.

Kontrollhus og lager er planlagt helt nord på det nye stasjonsområdet. Illustrasjon: Statnett

Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for den eksisterende stasjonen. Statnett søker om et nytt utendørs koblingsanlegg, nye bygg, ny adkomstvei, samt omlegging av eksisterende luftledninger inn til den nye stasjonen. Utvidelsen innebærer et arealbeslag på ca. 28 dekar.

Statnett begrunner søknaden med at dagens stasjon er gammel. I tillegg vil en oppgradering fra 300 kV til 420 kV spenningsnivå øke nettkapasiteten og tilrettelegge for økt forbruk rundt Orkanger.

NVE inviterer til høring og folkemøte

NVE gjennomfører nå offentlig høring av søknaden. Alle som har meninger om saken kan sende en uttalelse innen 31. januar 2022.

Det blir også arrangert et folkemøte på Orkland kulturhus, onsdag 1. desember kl. 19.00. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Statnett vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle.

Les mer om saken på våre nettsider. 

Kontakt

Lars Seim, saksbehandler 
tlf. 47 63 54 73