Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2022

NVE avslår søknad om utvidelse av Storebekk vannkraftverk

Storebekk kraftverk AS har søkt om tillatelse til å utvide eksisterende Storebekk kraftverk i Evje og Hornnes kommune i Agder. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved en utvidelse av vannkraftverket er så store at søknaden får avslag.

Dagens inntaksmagasin til Storebekk kraftverk. Foto: NVE

Storebekk kraftverk har vært vurdert konsesjonsfritt i flere omganger av NVE tidligere, og anlegget har blitt gradvis utvidet sammenlignet med opprinnelige planer. Eierne har nå søkt om en ytterligere utvidelse av kraftverket, samt en reguleringshøyde på inntil 5 meter i inntaksmagasinet. Planlagt utvidelse av kraftverket ville ha gitt en årlig produksjonsøkning på omtrent 2,4 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til omtrent 120 husstander.

NVE konkluderer med at det vil ha for store ulemper for allmenne interesser å utvide kraftverket ytterligere. Storebekk kraftverk AS får derfor avslag på søknaden.

Ulemper for miljøet

Ulempene kan i hovedsak knyttes til ferskvannsmiljø, som negative virkninger for bleke (innlandslaks) og landskap. Tørrere vannmiljø vil også gi negative konsekvenser for en regionalt viktig bekkekløft, som er registrert i vassdraget. Les begrunnelsen for vedtaket, eller se mer på sakens nettside.

 

 

 

Kontakt

Rune Moe, seniorrådgiver
tlf. 22 95 93 15