Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.05.2022 , sist oppdatert 01.06.2022

NVE har gitt 100 nye tillatelser til elektriske anlegg

NVE har mellom januar og mai gitt 100 konsesjoner til nye elektriske anlegg. Til sammenligning ble det gitt 154 anleggskonsesjoner i hele 2021. Mange av sakene gjelder elektrifisering av ladeanlegg til ferger og elbiler. I tillegg kommer større nettanlegg og konsesjoner som er gitt for å tilknytte småkraftverk som er under bygging.

Foto: Catchlight/NVE

I dag behandler NVE til enhver tid ca. 250 søknader om anleggskonsesjon. Selv om nye saker tas til behandling hver eneste uke kan det være 6-8 mnd. ventetid på en saksbehandler.

– Vi har gjort flere tiltak for å forenkle konsesjonsbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden, og forventer at det vil påvirke konsesjonskøen i tiden fremover. Bare i løpet av årets første fem måneder har 100 saker blitt ferdig behandlet, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE.

Gode søknader er avgjørende

NVE jobber kontinuerlig for at konsesjonsprosessene skal være gode og effektive, samtidig er gode søknader viktig for å redusere tidsbruken.

– Det er avgjørende at det leveres søknader med god kvalitet og at søkerne følger opp underveis i konsesjonsprosessen, slik at ledetiden blir kortest mulig, sier Vedeld Hammer.

NVE mottar mange søknader, noe som gjør at det for tiden ligger ca. 120 søknader i kø og venter på ledig saksbehandler.

– Vi minner om at søknader som ikke har informasjonen som trengs ikke blir behandlet og ikke blir lagt i køen. NVE forventer at antallet søknader i kø vil øke i tiden fremover ettersom det er mange anlegg som er under planlegging, understreker Vedeld Hammer.

Disse sakene har fått konsesjon

Mange av de behandlede sakene er knyttet til elektrifisering av ladeanlegg til ferger og elbiler. Det er også gitt en rekke konsesjoner for å tilknytte småkraftverk som er under bygging.

Av større nettanlegg har blant annet Lnett fått konsesjon til en viktig omstrukturering av nettet i Sandnes, Lede har fått konsesjon til å oppgradere en ledning i Skien og Nome, Vevig har fått tillatelse til å legge jordkabel mellom Harpefoss og Sør-Fron og Glitre har fått tillatelse til å forsterke strømforsyningen til Kongsberg.

Samlet sett er det i årets første måneder gitt 100 tillatelser, mens det til sammenligning ble gitt 154 anleggskonsesjoner totalt sett i hele 2021.

Kontakt

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
tlf. 41 90 65 23