Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.04.2020

NVE har oversendt klage på Gilja vindkraftverk til Olje- og energidepartementet

NVE avslo 3.12.2019 søknad om utsatt frist for å sette i drift Gilja vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget. NVE har i dag oversendt klagen på vårt vedtak til Olje- og energidepartementet.

Bakgrunn

Den opprinnelige konsesjonen for Gilja vindkraftverk, gitt til Fred Olsen Renewables AS, hadde 1.10.2010 som frist for å sette i drift vindkraftverket. I 2017 forlenget NVE denne fristen til 31.12.2021.

Dagens konsesjonær, Gilja Vindkraft AS, søkte 30.10.2019 om ny utsatt frist for idriftsettelse, til 31.12.2023 . NVE avslo søknaden i vedtak 3.12.2019. Advokatfirmaet Hjort, på vegne av Gilja Vindkraft AS, har påklaget NVEs vedtak.

NVE oversender klagen til OED

NVE kan ikke se at det er kommet frem forhold i klagen som gjør at vi vil omgjøre eller oppheve vedtaket. Saken sendes herved til Olje- og energidepartementet for endelig behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Vil du vite mer?

Alt om konsesjonssaken Gilja vindkraftverk finner du på våre nettsider.

Kontaktperson

Rune Flatby, direktør for konsesjonsavdelingen
e-post: rfl@nve.no
tlf: 41678203

NVEs oversendelse av klagen til OED