Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.11.2021

NVE inviterer til befaring og folkemøte om solkraftverk i Stor-Elvdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt den første konsesjonssøknaden med konsekvensutredning for et bakkemontert solkraftverk i Norge. Det er Solgrid AS som søker om å sette opp et solkraftverk i Stor-Elvdal kommune, Innlandet fylke. Som en del av høringsprosessen inviteres det til befaring og folkemøte den 16.november.

Illustrasjonsbilde: Unsplash/ Mariana Proenca

Solgrid AS søker konsesjon om å etablere et solkraftverk med 7 MWp installert effekt. De har søkt konsesjon for et sørvendt bakkemontert solkraftanlegg med fast montasjevinkel og tosidige solcellepaneler. Solkraftverket planlegges tilknyttet en eksisterende transformatorstasjon, som ligger samme sted som anlegget er tenkt plassert.

NVE ønsker innspill i høringen

NVE har nå søknaden på høring og vi vil invitere alle som er interessert i saken til å være med på befaring og folkemøte tirsdag 16. november.

Et energianlegg som behandles av NVE i henhold til energiloven er fritatt byggesaksbehandling i medhold av plan- og bygningsloven. Dersom man har innspill til konsesjonsspørsmålet og beslutningsgrunnlaget er dette anledningen til å komme med merknader og innspill. Høringsfristen er 15. desember.

Søknad og konsekvensutredning kan lastes ned på NVE sine hjemmesider. Her ligger også mer informasjon om innsending av høringsuttalelser.

Program for dagen

  • Kl 12-14: Befaring, oppmøte ved Furuset transformatorstasjon
  • Kl 18- : NVEs folkemøte om saken - Barfrøstua Stor-Elvdal Hotell.

Kontakt

Jørgen Kocbach Bølling, saksbehandler
Mob: 977 35 439