Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.09.2021

Nye retningslinjer for elektronisk kommunikasjon og vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet felles retningslinjer for hvordan elektronisk kommunikasjon kan tas hensyn til i planlegging og bygging av vindkraftverk.

Foto: Stig Storheil/ NVE

Vindturbiner kan i noen tilfeller påvirke og forstyrre elektroniske kommunikasjonstjenester som mobiltelefoni, værradarer eller TV- og radiosignaler. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nkom og NVE derfor utarbeidet retningslinjer som skal forebygge denne typen forstyrrelser. 

Involvering av bransjen i forkant 

I retningslinjene gis det føringer for hvordan aktører innenfor elektronisk kommunikasjon skal involveres i konsesjonsbehandling av vindkraft på land.  

Det er også definert hvilke krav NVE vil stille til utredninger av elektronisk kommunikasjon og det er forslag til vilkår som NVE kan sette i konsesjonene. I tillegg inneholder retningslinjene foreslåtte tiltak dersom det viser seg at vindkraftverk fører til forstyrrelser etter utbygging.  

De nye retningslinjene vil fungere fra 1. oktober 2021.

Kontakt

Anne Maren Aabøe, seniorrådgiver energikonsesjon

Magnus Tandberg Holth, rådgiver miljøtilsyn