Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.03.2020

Utvidet frist for idriftsettelse for Havsul 1 vindkraftverk

NVE gir det planlagte vindkraftverket i havet utenfor Sandøy forlenget frist ut 2025 for å bygge ut.

NVE gir det planlagte vindkraftverket i havet utenfor Sandøy forlenget frist ut 2025 for å bygge ut. Illustrasjonsfoto. Foto: NVE

Havsul 1 AS fikk konsesjon til å bygge vindkraftverket i Ålesund og Aukra kommuner (tidligere Sandøy og Aukra kommuner) i 2008. I konsesjonen var fristen for å starte driften av kraftverket satt til juni i 2013. Denne fristen ble senere utvidet til januar 2020. NVE har mottatt en ny søknad om forlenget frist, og søknaden har vært på offentlig høring. Høringen viser at prosjektet har regionalpolitisk tilslutning, men blir møtt med motstand fra enkeltpersoner, miljøforvaltning og miljøorganisasjoner. NVE er enige med høringspartene om at det er behov for å oppdatere kunnskapen om hvordan kraftverket kan påvirke trekkfugler og hvordan støy kan påvirke fisk.  

NVE har godkjent søknaden om utvidet frist for idriftsettelse til 31. desember 2025. Tillatelsen forutsetter blant annet at utbygger skal undersøke hvordan støyvirkninger i anleggs- og driftsfasen påvirker vandrings- og gyteforholdene for viktige marine arter, og de må kartlegge sesongtrekk og forekomsten av sjøfugl ved anlegget.  

Her kan du lese hele vedtaket og mer om NVEs saksbehandling av Havsul 1 vindkraftverk.

Kontaktperson

Jørgen Kocbach Bølling

telefon: 22959854
e-post: jboe@nve.no