Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.01.2022

Ekstremværet Gyda over – NVE følger situasjonen tett

Det er nå kjøligere og roligere vær i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. - Det er ikke meldt om nye hendelser til NVE i løpet av natten, men vi vil følge situasjonen tett gjennom helgen, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.

Foto: Regobs.no

Det er fortsatt mye vann i vassdragene i de berørte områdene, men vannet har sluttet å stige.

- Selv om det nå er roligere vær og flomsituasjonen har bedret seg er det fortsatt fare for ulike typer skred, forteller Samdal. Vi følger derfor denne situasjonen videre og bistår kommunene ved behov.

I seks kommuner er folk evakuert på grunn av skred eller flom, og NVE følger disse opp særskilt.

- I dagene fremover er det meldt om mer urolig vær, så vi ber folk om å følge med på værmeldingene og varsom.no for holde seg oppdatert, avslutter Samdal.

Hjelp oss med å lage enda bedre varsler
Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og skredvarslingen ved å sende oss bilder av flom, skred og skader og konsekvenser av Gyda i Regobs

Du kan også sende oss bilder på epost:  flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.