Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.03.2020

Kraftsituasjonen veke 11, 2020

Lågaste vekepris hittil i år

Kraftprisen vart redusert i både Noreg og Norden i veke 11 samanlikna med veka før. Noreg hadde den lågaste vekeprisen hittil i år, med ein gjennomsnittleg kraftpris på 9,8 øre/kWh. Dette var den lågaste kraftprisen i Norden førre veke.

Kraftproduksjonen i Noreg var 10 prosent lågare i veke 11 enn i veka før. Trass redusert kraftproduksjon var Noreg framleis nettoeksportør av kraft førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 11 her.

Kontaktpersonar

Førstekonsulent Silje Jelsness

Epost: sitj@nve.no

 

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth

Epost: aasv@nve.no