Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.03.2021

Kraftsituasjonen veke 11, 2021

Nettoeksport av kraft ut av Noreg og Norden

Mildare vêr bidrog til at nordisk kraftforbruk gjekk ned med 6 prosent sist veke. Lågare vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet bidrog likevel til at prisnivået i kraftmarknaden gjekk opp.

Vedlikehald og andre driftsstansar gjer at det for tiden er store avgrensingar i eksportkapasiteten ut av Sør-Noreg. Trass i dette gjekk norsk kraftproduksjon opp, noko som bidrog til at Noreg hadde ein nettoeksport på 316 GWh sist veke. Kraftflyten gjekk i hovudsak sørover, via Danmark og Sverige, mot kontinentet.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 11 2021 (PDF)

Kontaktperson

Seniorrådgiver Henriette Birkelund

Epost: henb@nve.no