Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.04.2019

Kraftsituasjonen veke 13 2019

Norsk magasinfylling nærmar seg normal for årstida.

Den nordiske kraftmarknaden har dei siste vekene vore prega av fallande kraftetterspurnad og høg vindkraftproduksjon. Dette har bidrege til å trekke ned prisnivået i alle dei nordiske landa.

Trass i at norske kraftpriser falt med 3-6 prosent sist veke, var Noreg framleis nettoimportør av kraft gjennom veka.

Høg import, og auka tilsig til vassmagasina, har bidrege til at norsk magasinfylling no nærmar seg normalen for årstida.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 13 2019 her. (PDF)

Kontaktperson

Seniorrådgjevar Henriette Birkelund,
Tlf: 22 95 92 78