Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.04.2020

Kraftsituasjonen veke 13, 2020

God ressurssituasjon og låge brenselsprisar bidrog til ytterleg reduserte kraftprisar

Koronasituasjonen har bidratt til reduserte prisar på gass og CO2-kvotar. Saman med god tilgang til vann- og vindkraft var dette med på å presse kraftprisen ned i heile den europeiske marknaden førre veke. God hydrologisk balanse og ein stabil vindkraftproduksjon har sedan starten av 2020 bidratt til at Norden har hatt relativt høg eksport for årstida. 

I Noreg og Norden held likevel kraftetterspurnaden seg stabil trass i koronasituasjonen, og bidreg i liten grad til prisreduksjonen.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 13 2020 (PDF)

Kontaktperson

Rådgiver Ingvild Vestre Sem

Epost: ivs@nve.no

 

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth

Epost: aasv@nve.no