Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.04.2019 , sist oppdatert 23.04.2019

Kraftsituasjonen veke 15 2019

Auka kraftprisar i Noreg og resten av Europa.

I veke 15 auka kraftprisane i heile Europa. I Noreg låg kraftprisen på 42-43 øre/kWh over heile landet, om lag 10 prosent opp frå veka før. Auka CO2-kvoteprisar, låg vindkraftproduksjon og høgare forbruk i Norden medverka til prisoppgangen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten veke 15 2019 (pdf)

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Ingrid Ueland: tlf. 980 16 101 

Seksjonssjef Eirik Veierød: tfl. 918 15 997