Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.04.2019

Kraftsituasjonen veke 16 2019

Påsken og varmt vêr reduserte kraftforbruket.

I førre veke gav påskeferie og varmt vêr redusert kraftetterspurnad i Noreg. Gjennomsnittstemperaturen var 3-5 grader over normalen i store deler av landet, og bidrog til at kraftforbruket falt med 15 prosent samanlikna med veke 15.

Trass i nedgangen i forbruket hadde Noreg nettoimport for ellevte veka i rad. Importen skyldas lågare kraftprisar i våre omkring liggande land.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 16 2019 her. (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Gogia Raghav,
Tlf: 979 50 773
Epost: rago@nve.no)