Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.05.2019

Kraftsituasjonen veke 19 2019

Høgare prisar og redusert kapasitet på nettforbindelsar.

Kraftprisane gjekk opp i alle prisområder i veke 19. Gjennomsnittsprisen i Noreg var på 41 – 42 øre/kWh, det er ein oppgang på mellom sju og ti prosent frå veka før. Oppgangen skuldast blant anna kaldare vêr som førte til auka straumforbruk og redusert tilsig til kraftmagasina.

Det er redusert kapasitet på mange nettforbindelsar i Noreg og mot våre naboland grunna planlagde revisjonar av kraftnettet.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 19 2019 her. (PDF)

Kontakpersonar

Overingeniør Thomas Mo Willig,
Tlf: 22 95 93 77

Fungerande seksjonssjef Eirik Veirød,
Tlf:  918 15 997