Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.01.2020

Kraftsituasjonen veke 2, 2020

Framleis høge temperaturar og lave kraftprisar

Gjennomsnittlege områdeprisar for Noreg låg mellom 25,7 og 27,1 øre/kWh i veke 2. Høge temperaturar for årstida, auke i norsk kraftproduksjon og høg nordisk vindkraftproduksjon bidrog til dei låge kraftprisane. Terminprisan for nordisk kraft sank ytterlegare førre veke, blant anna grunna våtare varslar for tida som kjem og forventingar om betre hydrologisk balanse.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 2 2020 her.

Kontaktperson

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen
Epost: laee@nve.no