Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.05.2019

Kraftsituasjonen veke 21 2019

Prisnedgang og nettoeksport.

Mildare vêr, redusert forbruk og auka tilsig til vasskraftmagasina har ført til ein reduksjon i kraftprisen i Noreg.

Kraftprisen låg på 36-37 øre/kWh, om lag sju prosent ned samanlikna med førre veke.

Dei norske kraftprisane er nå blant dei lågaste i Norden, det har ført til ein auke i nettoeksporten av straum.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 21 2019 her. (PDF)

Kontaktpersonar

Overingeniør Thomas Mo Willig,
Tlf: 22 95 93 77

Fungerande seksjonssjef Eirik Veirød, 
Epost: eioy@nve.no