Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.06.2019

Kraftsituasjonen veke 23 2019

Høg uregulerbar kraftproduksjon i Norden.

Temperaturar over normalen og langhelg i samband med pinsa reduserte kraftetterspurnaden i Noreg i førre veke. Samstundes gav mykje nedbør høg vasskraftproduksjon. Dette resulterte i nettoeksport ut av Noreg.

Det var ein nedgang i kraftprisane for fjerde veke på rad. På laurdag hadde Noreg de lågaste kraftprisane sidan 2015.

Mellom anna, har det si årsak i mykje vindkraftproduksjon i våre omkringliggande land.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 23 2019 her. (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Raghav Gogia,
Tlf: 979 50 773
Epost: rago@nve.no