Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.06.2018

Kraftsituasjonen veke 25 2018

Noreg importerte kraft.

I førre veke snudde den samla kraftflyten til Noreg frå eksport til import. Årsaka var mellom anna ein stor auke i vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark. Det var òg meir svensk kjernekraft i drift samanlikna med veka før. Det medverka til lågare prisar i heile Norden.

Varsel om ei ny periode med varmt og tørt vêr medverka til forventningar om høgare kraftprisar i Norden i tida framover. På fredag vart snittprisen for Norden i juli handla for 41 øre/kWh.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 25 her.(PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Martin Andreas Vik,
tlf: 22 95 93 31