Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.07.2018

Kraftsituasjonen veke 29 2018

Høg straumpris for årstida.

Straumprisen er høg for årstida, og var for første gang over 50 øre/kWh i veke 29. Tidlegare har vi registrert prisar mellom 40-44 øre/kWh i 2008 og 2006 i den same veka. Prisnivået i Noreg var i veke 29 ganske likt som resten av Norden og tilgrensande europeiske land.

Samanlikna med i fjor har nordiske kraftprisar auka mykje. Prisauken heng samen med ein redusert hydrologisk balanse grunna tørt og varmt vêr. I tillegg har det vore ein auke i produksjonskostnadar på fossil kraftproduksjon, mellom anna har prisen på CO2-kvotar gått opp frå ca. 50 kr/tonn i juli 2017 til 164 kr/tonn ved utgangen av førre veke.

I framtidsmarknadene handles vinterkontraktar for nordisk kraft på lågare prisar enn august-kontrakten. Kontrakten for august ende på 52 øre/kWh etter siste handelsdag i veke 29. Kontraktane for 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019 ende på høvesvis 50,3 og 48,2 øre/kWh.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 28 her. (PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Harald Endresen, tlf: 22 95 94 19