Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.08.2019

Kraftsituasjonen veke 34 2019

Norske kraftprisar blant dei lågaste i Norden

Det var ingen store endringar i forbruk og kraftproduksjon i Norden samanlikna med førre veka. I Noreg låg kraftprisane mellom 33 og 35 øre/kWh som var blant dei lågaste i Norden. Meir kraftproduksjon i Noreg førte til ein eksportauke samanlikna med veka før. Alle terminprisar på kraft vart redusert samanlikna med veke 33, truleg grunna våtare varslar i vekene som kjem.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 34 2019 her. (PDF)

Kontaktpersonar

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen. E-post: laee@nve.no

Fungerande seksjonssjef Eirik Veirød- E- post: eioy@nve.no