Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.02.2021

Kraftsituasjonen veke 4, 2021

Kaldt vêr og lite vind

Eit stabilt høgtrykk over Norden gav lågare temperaturar og lite vind i førre veke. Det kalde vêret bidrog til høgare kraftforbruk i både Noreg og Norden. Sidan norsk produksjon auka meir enn forbruket, vart likevel Noreg nettoeksportør av kraft. Unormalt lite vindkraftproduksjon i Norden og høgare kraftforbruk bidrog til at Norden var nettoimportør av kraft for fyrste gong sidan i fjor sommar.

Kaldt vêr, lite vind og lite nedbør var blant årsakene til at kraftprisane auka i både Norden og nord på kontinentet førre veke. Den gjennomsnittlege norske vekesprisen var 36 prosent høgare enn veka før og låg på 54 øre/kWh. Som veka før var det avgrensingar i eksportkapasiteten ut av Nord-Noreg, noko som bidrog til at vekesprisen i Nord-Noreg framleis var lågare enn i resten av landet.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 4 2021 (PDF).

Kontaktpersonar

Førstekonsulent Silje Jelsness

E-post: sitj@nve.no