Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.10.2018

Kraftsituasjonen veke 43 2018

Høgare forbruk og likare prisar i Norden.

Kaldt vêr i Noreg og dei andre nordiske landa bidrog til en stor auke i kraftetterspurnaden i veke 43. Det nordiske forbruket gjekk opp med 11 prosent frå veka før.

I veke 43 var det høg vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige, spesielt i starten av veka. Dessutan gjekk tilgjengelegheiten på svenske og finske kjernekraft opp, og ligg no på nesten 100 prosent etter vedlikehaldsarbeid dei siste månadene. Meir produksjon frå vind- og kjernekraft bidrog til at nettoeksporten frå Noreg meir enn halverte seg frå veka før.

Kraftprisane i dei fleste elspotområda i Norden var relativt uendra frå veke 42 til veke 43. Unntaket var Vestlandet (NO5), der prisen auka frå 29 til 40 øre/kWh og Danmark, der prisen gjekk ned frå 57 til omtrent 40 øre/kWh. Prisforskjellen mellom den lågaste og høgaste vekesprisen i Norden blei redusert frå 28 øre/kWh til 5 øre/kWh.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 43 her. (PDF)

 

Kontaktperson

Overingeniør Jonas Skaare Amundsen,
Tlf: 22 95 94 42

Epost: jska@nve.no