Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.11.2018

Kraftsituasjonen veke 44 2018

Auke i kraftprisane.

Grunna vedlikehald var det redusert kjernekraftproduksjon i Sverige i veke 44. I tillegg gjekk kraftforbruket i Norden litt opp og vindkraftproduksjonen noko ned. Dette bidrog til prisoppgang.

I Noreg auka prisane med om lag 4 prosent samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 44 her. (PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Harald Endresen,
Tlf: 22 95 94 19

Epost: jaen@nve.no