Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.11.2019

Kraftsituasjonen veke 44, 2019

Kaldare vêr førte til auke i straumforbruk og produksjon

Kaldare vêr førte til auke i straumforbruk og produksjon

Kaldare vêr førte til ein 9 prosent auke i norsk straumforbruk og 12 prosent auke i straumproduksjon. Straumforbruket var større enn produksjonen og differansen vart dekka av import frå nabolanda vår.

 

Dei norske områdeprisane låg på 39 – 40 øre/kWh, ein auke på 2 – 3 øre/kWh samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 44 2019 (PDF)

Kontaktpersonar

Overingeniør Thomas Mo Willig, E-post: tmwi@nve.no  

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth. E-post: aasv@nve.no