Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.11.2019

Kraftsituasjonen veke 46, 2019

Nedgang i norske kraftprisar

Kraftprisane i Noreg gjekk ned i førre veke. Nedgangen hadde blant anna si årsak i nedgang i kraftetterspurnad, auka vindkraftproduksjon i Norden og nedgang i prisane for klimagassutslepp. 

 

Veke 46 gav ein auke i det hydrologiske underskotet. Ved utgangen av veka ligg den norske magasinfyllinga 8,1 prosentpoeng under medianen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 46 2019 (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Raghav Gogia, tlf 979 50 773