Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.11.2019

Kraftsituasjonen veke 47, 2019

Norske kraftprisar fortsett å falle.

Kraftprisane fall både i Noreg og resten av Norden i veka som gjekk. Nedgangen kan mellom anna forklarast med temperaturauke og lågare kraftetterspurnad, samt mykje vind og auka produksjon i Sverige. Noreg hadde netto import, medan Sverige sørga for at Norden samla sett eksporterte kraft i veke 47.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 47 2019 (PDF)

Kontaktpersonar:

Rådgiver Ingvild Vestre Sem
Epost: ivs@nve.no

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth
Epost: aasv@nve.no