Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.02.2021

Kraftsituasjonen veke 6, 2021

Nytt rekordhøgt straumforbruk

Det kalde vêret heldt fram førre veke og bidrog til at det mellom kl. 9 og 10 fredag morgon vart satt enno ein ny forbruksrekord. I den timen var straumforbruket i Noreg på 25 230 MWh. Det totale forbruket førre veke var på 3788 GWh, noko som er det nest høgaste forbruket over ei veke nokon gong.

Den gjennomsnittlege kraftprisen i Noreg var på 60 øre/kWh førre veke. Mellom kl. 8 og 9 fredag morgon var prisen i Aust-Noreg (NO1) og på Vestlandet (NO5) på 2,4 kr/kWh. Dette er den høgaste timeprisen som er målt i NO5 sidan prisområdet vart oppretta i 2010.

Prisen på CO2-kvotar steig til over 400 kr/tonn førre veke. Den kalde vêrtypen over store delar av Europa dei siste vekene har ført til meir bruk av fossil brensle og følgeleg også bidrege til ei auke i kvoteprisen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 6, 2021 her

Kontaktperson

Senioringeniør Ingrid Bjørshol Holm

Epost: ibho@nve.no