Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.04.2022 , sist oppdatert 13.04.2022

Vassmagasinstatistikk veke 14 2022

Ved utgangen av veke 14 var fyllingsgrada i norske magasin 24,9 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 34,6 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,8 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 1,7 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 44,0 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 9,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 14, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.