Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.05.2022 , sist oppdatert 04.05.2022

Vassmagasinstatistikk veke 17

Ved utgangen av veke 17 var fyllingsgrada i norske magasin 21,1 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 31,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,9 prosenteiningar. Nedgang i medianen for veka er 0,4 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 38,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 9,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 17, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.